Použití chlordoxidu

 • dezinfekce pitné vody
 • dezinfekce v potravinářství
 • bělení buničiny
 • eliminace legionel
 • úprava průmyslové vody

Základní reakce

Níže jsou vzorce základních reakcí chloritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou.

Reakce s chlórem

2 NaClO2 + Cl2 —> 2 ClO2 + 2 NaCl

Reakce s kyselinou chlorovodíkovou

5 NaClO2 + 4 HCl —> 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2 O

Máte dotaz?

Výhody oproti chlóru

Chlordioxid byl nalezen více než před sto lety, rozmohl se v 90.tých letech minulého století a dnes se místo nebezpečného chlóru používá na mnoha místech. Hlavní výhody chlordioxidu oproti dříve běžně používanému chlóru:

 • vyšší dezinfekční účinek
 • netvoří chlorfenoly
 • nereaguje s (NH4 + ) a aminosloučeninami
 • netvoří se THM
 • silný oxidační a desinfekční účinek v širokém rozsahu pH
 • při dlouhotrvajícím dezinfekčním účinku vykazuje velkou stabilitu
 • oxidační vlastnosti vůči Fe a Mn
 • vysoká účinnost vůči spórám, virům a řasám
 • Nevznikají nebezpečné dioxiny

Ke stažení

Užitečné odkazy

Potřebujete upravit vodu?