Generátory chlordioxidu

Protože chlordioxid  je velmi nestabilní plyn, v naprosté většině případů se vyrábí přímo v místě, kde je ho potřeba. Zařízení pro bezpečnou přípravu chlordioxidu se nazývá generátor chlordioxidu.

Dávkování chlordioxidu

Použití generátorů oxidu chloričitého:

Komunální úpravny a čistírny

 • dezinfekce pitné vody
 • dezinfekce odpadních vod

Potravinářství

 • dezinfekce vody, která se používá při zpracování potravin
 • dezinfekce procesní vody
 • studené sterilní plnění
 • dezinfekce CIP
 • úprava kondenzátní vody v mlékárnách
 • dezinfekce prací a oplachové vody zeleniny, ryb, drůbeže

Průmysl

 • eliminace legionel
 • úprava vody v chladících okruzích
 • dezinfekce procesních vod
 • likvidace biofilmů

 

generátor chlordioxidu

Generátor chlordioxidu EUROCLEAN OXCL BLUE

chlordioxid vzorec
Ke stažení